Polish Hotel Directory presents

WALTER Osrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy in Toruń, Poland

Hotels in Poland -> Hotel in Toruń (Thorn):
Ośrdek WALTER, Toruń
Euroinfo`s Polish Hotel Directory:
www.HOTELSinPOLAND.com/walter

Toruń

Ośrdek WALTER, Toruń
WALTER Ośrodek
Rekreacyjno-Wypoczynkowy

Droga Starotoruńska 5 A

87-100 Toruń
Poland


Search our Polish Hotel Directory for any hotel/ any location in Poland:
Enter city name OR hotel name you are looking for:
Google

See also/ zobacz również:


Polish Hotel Directory presents:

Hotel Torun


©1994-2017 by Biuro Euroinfo, Poland - Editor of Polish Hotel Directory
Last update: 2017.08.03

Toruń hotel